Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS

Stay Green és el Pla de Sostenibilitat d'H10 Hotels, fruit del nostre compromís amb la societat i el medi ambient, que neix amb l'objectiu d'impulsar i promoure un model de turisme responsable a tots els nostres destins.

El projecte actual dona continuïtat a l'estratègia iniciada el 2010 i es basa en quatre grans eixos d'actuació per al període 2021-2030, alineades amb les directrius europees i internacionals i definides estratègicament en totes les àrees de la companyia:

Petjada de Carboni Zero

Amb l'objectiu de reduir un 75% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle¹ ¹ Sobre indicadors de 2010 SABER-NE MÉS SABER-NE MENYS

 • 90% dels nostres establiments compten amb el 100% de l'electricitat contractada d'origen renovable

 • Més del 50% dels hotels utilitzen sistemes d'energies renovables

 • Millora de l'eficiència energètica a través de l'ús d'equipaments de baix consum i del control i automatització de les instal·lacions

 • Selecció de gasos refrigerants de baix poder d'escalfament de l'atmosfera

 • Reducció del consum d'electricitat, aigua i combustibles per estada

Gestió Sostenible de l'Aigua

Amb la qual busquem reduir un 20% el consum d'aigua¹ i minimitzar l'impacte de la nostra activitat sobre els medis aquàtics ¹ Sobre indicadors de 2010 SABER-NE MÉS SABER-NE MENYS

 • Reducció del consum de l'aigua en un 18% gràcies a mesures d'eficiència hídrica

 • Substitució de maquinària i processos amb un alt consum d'aigua per opcions més eficients

 • Instal·lació d'alternatives a la gespa natural per reduir la despesa d'aigua en jardineria i sistemes de reg

 • Disposem de 12 dessaladores per a l'autoconsum de gran eficiència

 • Reducció del cabal d'aixetes i dutxes als establiments de la cadena

Consum Responsable

Per reduir un 25% el volum de residus generats per l'estada² ² Sobre indicadors de 2021 SABER-NE MÉS SABER-NE MENYS

 • Reducció de plàstics d'un sol ús a les habitacions i substitució d'envasos monodosi d'amenities per dispensadors ecològics

 • Cada any s'han deixat de consumir 2,5 milions d'ampolles de plàstic i 6 milions de gots de plàstic

 • Control de la deixalla alimentària i minva de productes orgànics generats

 • Foment de la mobilitat verda, oferint alternatives per llogar bicicletes i patinets elèctrics i instal·lant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 12 hotels

 • Existència de punts de reciclatge i separació de residus als hotels

Compromís Social

Amb l'objectiu de promocionar projectes socials a les comunitats locals i fomentar la cultura positiva i l'aprenentatge entre els empleats Des de 2016 la cadena treballa amb la Fundació Albert, que, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, Càritas i altres entitats, promou la salut i l'educació de nens i nenes –i de les seves famílies– en situació de vulnerabilitat social. SABER-NE MÉS SABER-NE MENYS

Amb l'objectiu de promocionar projectes socials a les comunitats locals i fomentar la cultura positiva i l'aprenentatge entre els empleats

Entre les activitats que es desenvolupen destaquen:


 • Inserció laboral de les famílies mitjançant contractacions als hotels

 • Projecte FASE: revisions dentals, oftalmològiques, podològiques i d'osteopatia, a més de reforç escolar i colònies i casals

Altres col·laboracions

 • Col·laboració amb Sant Joan de Déu de Barcelona i el seu programa Hospital Amic per millorar l'experiència dels nens hospitalitzats

 • Impuls d'iniciatives socials incentivant la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, donacions econòmiques i donacions a menjadors socials

 • Col·laborem amb entitats locals sense ànim de lucre que treballen en diferents projectes d'ajuda a països en via de desenvolupament

 • Al nostre resort Ocean Coral & Turquesa, col·laborem amb la conservació de les tortugues marines fent formacions al nostre personal i col·laboradors sobre la importància de protegir les espècies amenaçades en perill d'extinció

Contribuint a l'agenda pública internacional

Stay Green alinea l'activitat d'H10 Hotels amb les directrius i objectius definits a nivell europeu i internacional, per a la qual cosa ha fixat les seves línies d'actuació prenent com a referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 establerts per les Nacions Unides.

A més, les iniciatives plantejades també tenen en compte el Pacte Verd Europeu (establert en la Llei climàtica europea de la UE), que fomenta l'ús eficient i competitiu dels recursos amb l'objectiu de deixar de produir emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per al 2050.

Certificació Biosphere Sustainable a H10 Hotels

Atorgada per l'Institut de Turisme Responsable (RTI), un organisme internacional sense ànim de lucre amb més de 25 anys d'història, reconeix els esforços fets pels nostres hotels segons els objectius de sostenibilitat establerts per les Nacions Unides, i la seva valoració i elecció per part dels ciutadans i turistes.

A través de la metodologia Biosphere Sustainable, treballem en el procés d'alinear l'activitat dels nostres hotels amb l'Agenda 2030, reconeixent les accions amb què contribuïm a la consecució de les seves 169 metes i dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Premi 'CaixaBank Hotels&Tourism'

En el marc de la celebració de FITUR 2023, l'entitat financera CaixaBank ha reconegut la labor en sostenibilitat d'H10 Hotels amb el guardó 'CaixaBank Hotels&Tourism', premiant el programa Stay Green de la companyia, l'objectiu del qual és promoure i impulsar un turisme responsable en tots els destins on hi té presència.

Amb aquest premi, l'entitat reconeix la sensibilitat de projectes sostenibles en el sector del turisme, així com aquells que incorporen millores en eficiència energètica, accessibilitat, gestió de l'aigua i els residus, economia circular i aquells que promouen la incorporació laboral de persones en risc d'exclusió.

H10 Hotels, primera cadena que certifica el càlcul de la seva petjada de carboni amb AENOR

H10 Hotels ha obtingut el Certificat de Conformitat de CO2 Calculat per part de la prestigiosa entitat certificadora AENOR, i s'ha convertit en una cadena pionera a auditar i certificar l'inventari de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en el sector hoteler.

AENOR ha comprovat, a partir de la metodologia GHG Protocol, el càlcul de la petjada de carboni que hem fet en tots els nostres hotels i seus corporatives, derivada de la nostra activitat el 2022. Aquesta certificació, que s'actualitzarà anualment, confirma el nostre compromís amb la sostenibilitat, que s'estableix al pla Stay Green, segons el qual aspirem a reduir un 75% les nostres emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per estada el 2030 respecte als nivells de 2010.

Les nostres marques