Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS

Aquest document té per finalitat regular les condicions generals de contractació dels serveis de prereserva i reserva en línia (d’ara endavant, i indistintament, els «serveis de prereserva i reserva en línia» o els «serveis») de CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., amb domicili social a Barcelona (08034), carrer Numància, núm. 185, 1a planta, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 32.136, foli 1, full B-201.867, inscripció 1a i CIF B-62116942 (d’ara endavant, juntament amb totes les societats del seu grup empresarial, «H10 HOTELS»). Els termes «vostè» i «usuari» s'empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que, per qualsevol raó, accedeixin a www.h10hotels.com (d’ara endavant, el «web») o que n'utilitzin els serveis.

L'ús dels serveis suposarà l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació —que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb H10 HOTELS, sense que se n'hagi de fer la transcripció escrita— recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes condicions generals de contractació (d’ara endavant, les «condicions generals»).

L'usuari pot trobar tota la informació relativa a l'accés i l'ús dels continguts i serveis inclosos o accessibles a través del web en l'última versió de la Nota legal publicada al web.


Per a qualsevol comentari, dubte o informació addicional, l'usuari es pot adreçar a atencion.cliente@h10hotels.com.

2. Majoria d'edat i capacitat legal

L'usuari declara que és major d'edat i que gaudeix de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts al web d'acord amb les condicions generals, que comprèn i entén en la seva totalitat. En cas de contractació per part d'un menor d'edat, H10 HOTELS no serà en cap cas responsable i serà el mateix menor, els seus pares o tutors legals, qui hagin d'assumir les despeses i conseqüències que això pugui ocasionar. L'accés al web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

3. Ús dels serveis de prereserva i reserva en línia d'H10 Hotels

3.1. Serveis de prereserva

Els serveis de prereserva en línia són merament informatius i tenen per finalitat, únicament, oferir a l'usuari la possibilitat de consultar la disponibilitat d'habitacions en un hotel o ciutat de la seva preferència i interès, i els preus i les característiques d'aquestes habitacions.


Els preus de les habitacions s'actualitzen contínuament, per la qual cosa H10 HOTELS no pot garantir que els preus consultats continuïn en vigor en el moment de fer la reserva.


En cas que vostè hagi iniciat el procés de reserva i, per fer-ho, hagi introduït les seves dades de contacte en l'apartat «Dades personals», li podrem contactar-lo si, per qualsevol motiu, no ha finalitzat la reserva perquè pugui recuperar la informació consultada i, si així ho vol, finalitzar el procés de reserva.

3.2. Serveis de reserva en línia

a. Els serveis de reserva en línia tenen per finalitat la reserva d'una habitació o diverses habitacions en qualsevol dels hotels d'H10 HOTELS.


b. Procediment de contractació: en fer la reserva en línia, l'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació, que servirà com a comprovant de la seva reserva. L'usuari ha de verificar les dades que apareixen en la confirmació de la reserva i, si hi detecta qualsevol error, ha de notificar-ho a H10 HOTELS en el termini màxim de 24 hores des de la seva recepció. En cas contrari, s'entendrà que accepta els termes i les condicions de la confirmació de la seva reserva. Únicament seran vinculants per a H10 HOTELS les reserves confirmades mitjançant la recepció per part de l'usuari del correu electrònic de confirmació esmentat i sota les condicions que s'hi descriuen.


c. Preus: les tarifes publicades al web seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als usuaris i inclouen l'IVA (o l'impost equivalent). Sobre els preus publicats, s’hi poden aplicar taxes o impostos addicionals —que hauran de ser abonats directament a l'hotel— d'acord amb la regulació local vigent a cadascun dels països o de les ciutats. H10 HOTELS es reserva el dret de modificar aquelles reserves que es puguin veure afectades per un error en el sistema, de tercers o altres circumstàncies imprevistes. Si es dona aquesta situació, s'informarà l'usuari per escrit del preu actual vàlid o de possibles alternatives. En cas que les noves condicions no siguin acceptades, l'usuari tindrà dret a cancel•lar la reserva sense despeses. En cas de no rebre resposta per part de l'usuari durant les 48 hores següents des de la modificació de la reserva, H10 HOTELS procedirà a cancel•lar la reserva sense despeses per a l'usuari. El preu inclou el preu per habitació i nit depenent del tipus d'habitació i del règim seleccionats, llevat dels hotels en què s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis. El preu NO inclou cap servei no especificat, a més d'extres com ara taxes de pernoctació (o similars), trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, aparcament, servei d'habitacions, accés a l'spa, etc. L'import de la reserva es pagarà en la moneda local de l'hotel (llevat dels hotels del Carib, en què es cobrarà en USD). L'import que s'indica a l'usuari del web en la divisa seleccionada és aproximat i pot patir modificacions a causa de les variacions dels tipus de canvi.


d. Condicions de la tarifa: durant el procés de reserva, l'usuari pot triar entre les diverses tarifes disponibles per a l'hotel i les dates seleccionades, en els termes i les condicions particulars especificats al web. Sense perjudici de tot l'anterior, amb caràcter general i llevat que s'indiqui el contrari durant el procediment de contractació, existeixen les tarifes següents amb les condicions que es detallen a continuació:


 • Reserves amb cancel•lació gratuïta: l'import total de l'estada es pagarà directament a l'hotel a l'arribada. Això no obstant, l'usuari ha de facilitar les dades de la seva targeta de crèdit com a garantia. Les cancel•lacions fins a les 12 hores del dia anterior a l'arribada no tenen despeses. Per a cancel•lacions posteriors o en cas de no presentar-se a l'hotel («no show»), s'efectuarà el càrrec corresponent a una nit en el règim escollit i es cancel•laran la resta de nits reservades.
 • Reserves amb cancel•lació gratuïta 72 h: l'import total de l'estada es pagarà directament a l'hotel a l'arribada. Això no obstant, l'usuari ha de facilitar les dades de la seva targeta de crèdit com a garantia. Les cancel•lacions fins a 3 dies abans de la data d'arribada no tenen despeses. Per a cancel•lacions posteriors o en cas de no presentar-se a l'hotel («no show»), s'efectuarà el càrrec corresponent a una nit en el règim escollit i es cancel•laran la resta de nits reservades.
 • Reserves amb cancel•lació gratuïta 7 dies: l'import total de l'estada es pagarà directament a l'hotel a l'arribada. Això no obstant, l'usuari ha de facilitar les dades de la seva targeta de crèdit com a garantia. Les cancel•lacions fins a 7 dies abans de la data d'arribada no tenen despeses. Per a cancel•lacions posteriors o en cas de no presentar-se a l'hotel («no show»), s'efectuarà el càrrec corresponent a una nit en el règim escollit i es cancel•laran la resta de nits reservades.
 • Reserves no reemborsables: l'import total de l'estada es cobrarà en el moment de la confirmació de la reserva. Aquesta reserva no admet cancel•lació ni modificacions i en cap cas es tornarà l'import total (o parcial) de l'estada cobrada en el moment de la confirmació de la reserva.
 • Reserves amb un canvi gratis: l'import total de l'estada es cobrarà en el moment de la confirmació de la reserva. Aquesta reserva és no reemborsable i no admet cancel•lació ni modificacions més enllà del que s'indica a continuació. L'usuari tindrà la possibilitat de fer fins a un canvi de data en la reserva previ avís a l'hotel amb un mínim de 15 dies d'antelació abans de la data prevista d'entrada. L'usuari tindrà un any des de la data d'entrada inicial per gaudir de la seva nova estada en una habitació de les mateixes característiques o acceptant pagar una possible diferència en la tarifa sense despeses de gestió. En cap cas es tornarà l'import total (o parcial) de l'estada cobrada en el moment de la confirmació de la reserva.


e. Titular de la reserva: la reserva és personal i intransferible, de manera que només podrà gaudir de qualsevol estada el titular de la reserva i els seus acompanyants. H10 HOTELS es reserva el dret de no permetre canvis en els titulars de les reserves, tant individuals com de grup, i de cancel•lar les reserves en què s'hagi fet una modificació del titular sense l'aprovació prèvia i expressa d'H10 HOTELS.


f. Reserves de llarga estada, fira o alta demanda: H10 HOTELS es reserva el dret de modificar les condicions de pagament i la política de cancel•lació si la reserva supera les 7 nits o si es fa per a un període d'alta demanda o fira.


g. Reserves múltiples o de grup: H10 HOTELS es reserva el dret a sotmetre les reserves múltiples i de grup a condicions especials de pagament, identificació prèvia dels clients i cancel•lació. A l'efecte de tot l'anterior, amb caràcter general i llevat que s'indiqui el contrari durant el procediment de contractació o en la política de l'hotel publicada al web, es consideraran reserves múltiples aquelles que comprenguin entre 4 i 8 habitacions. Es consideraran reserves de grup aquelles que comprenguin 9 habitacions o més a nom del mateix titular o amb repetició de titulars, amb idèntica data de sol•licitud o per a dates d'estada que coincideixin en diversos dies o en tots. També es consideraran reserves de grup aquelles que facin referència a un grup o que estiguin vinculades a altres reserves i aquelles en què, a partir de les comunicacions mantingudes amb H10 HOTELS o de la informació que hagi rebut, s'evidenciï que no es tracta de reserves individuals o aïllades.


h. Política de menors d'edat: els menors d'edat s'han d'allotjar a l'hotel acompanyats dels seus pares, tutors o adults, degudament autoritzats per aquells. El personal de l'hotel pot requerir la documentació pertinent que identifiqui els adults com els seus pares/tutors o persones autoritzades. H10 HOTELS i l'hotel no seran responsables, en cap cas, de l'incompliment d'aquesta condició per part dels hostes.


i. Règims alimentaris: durant el procés de reserva, l'usuari pot triar entre els diversos règims alimentaris disponibles a l'hotel i les dates seleccionats, en els termes i les condicions particulars especificats en la política de l'hotel publicada al web. Sense perjudici de tot l'anterior, amb caràcter general i llevat que s'indiqui el contrari en la política de l'hotel:


 • En règim de mitja pensió (esmorzar i sopar) i pensió completa (esmorzar, menjar i sopar), no s'inclouen les begudes.
 • En règim de tot inclòs s'inclouen àpats i begudes de primeres marques nacionals i internacionals, còctels i snacks. Inclou minibar complet gratuït a l'arribada (sense reposició). Amb caràcter general, el servei de tot inclòs estarà disponible durant els horaris d'obertura dels bars i restaurants de l'hotel. Excepcionalment, i quan així s'indiqui de manera expressa en la política de l'hotel publicada al web, s'oferirà el servei de tot inclòs durant les 24 hores del dia.
 • En cas de tenir contractat algun règim alimentari, s'oferirà al restaurant de l'hotel. Si sol•licita el servei d'habitacions, pot incórrer en càrrecs extres. Els sopars als restaurants temàtics estaran disponibles amb reserva prèvia i segons la disponibilitat i, depenent del règim alimentari contractat, pot incórrer en càrrecs extres.
 • Consulti la política de l'hotel publicada al web per a més informació sobre les normes de vestir per poder accedir al restaurant.


j. Política d'accés d'animals de companyia: Amb caràcter general, no s'admet l'accés d'animals de companyia (“mascotes”) als hotels d'H10 HOTELS. Excepcionalment, en alguns dels hotels H10 HOTELS s'admetran en les condicions que s'especifiquen a la política de l'hotel publicada al web. 

En qualsevol cas, els gossos d'assistència que tinguin l'ensinistrament oficialment reconegut i homologat per l'administració competent poden accedir a qualsevol espai acompanyant la persona que assisteixin.


k. Despacio Spa Centre: l'accés al gimnàs és gratuït per als clients de l'hotel, però els altres serveis de l'spa poden tenir càrrec. Es requereix reserva amb antelació. Per a més informació sobre els serveis disponibles i les possibles limitacions d'accés a l’spa per a menors d'edat, consulti la política de l'hotel publicada al web.


l. Hora d'entrada (entrada) i de sortida (sortida): per norma general, i llevat que es pacti una cosa diferent amb l'hotel, les habitacions reservades es podran ocupar a partir de les 15 hores (3 p. m.) del dia d'arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores (12 m.) del dia de sortida.


m. Hotels 100% lliures de fum: està totalment prohibit fumar dins l'hotel. Excepcionalment, en alguns hotels hi pot haver espais especialment habilitats per a fumadors, degudament senyalitzats. L'incompliment de la prohibició de fumar es penalitzarà amb un import de 100 € (o import equivalent en la moneda local de l'hotel) de manera automàtica a la sortida de l'hotel. H10 Hotels es reserva el dret a augmentar l'import de la penalització fins a 300 € (o import equivalent en la moneda local de l'hotel) als hotels de categoria 5* o superior.


n. Política de l'hotel: l'usuari ha de consultar la política de l'hotel escollit publicada al web. En cas de contradicció entre aquestes condicions generals i la política de l'hotel, prevaldrà aquesta última.


o. Resolució del contracte o cancel•lació de la reserva: la cancel•lació de la reserva per part de l'usuari pot ocasionar despeses de cancel•lació anticipada en cas que no es respectin els terminis establerts en funció de la tarifa contractada. H10 HOTELS pot cancel•lar la reserva en els supòsits especificats en aquestes condicions generals i, en qualsevol cas, si concorre un supòsit de força major que impossibiliti la prestació del servei contractat per l'usuari. En aquest últim cas, la cancel•lació de la reserva no tindrà cap cost per a l'usuari, a qui H10 HOTELS informarà de la concurrència de la força major i de la consegüent cancel•lació de la reserva al més aviat possible.

4. Serveis addicionals

Tant al web com en qualsevol altre mitjà es poden promoure serveis de tercers diferents de les reserves d'habitacions d'hotel, com ara vols, trasllats des de l'aeroport o l'estació, aparcament, lloguer de cotxes, entre d'altres. En aquests casos, per bé que aquests serveis són operats per tercers aliens a H10 HOTELS i a l'hotel, es regiran pels termes i les condicions propis d'aquest tercer prestats del servei. H10 HOTELS no és responsable de la correcta prestació dels serveis o de qualsevol altra contingència d'aquests tercers proveïdors de serveis i, particularment, no és responsable dels retards, cancel•lacions o errors en la informació publicada.

5. Mitjans de pagament

Durant el procés de contractació, depenent de l'hotel i de l'anticipació d'aquesta, H10 HOTELS indicarà el mitjà de pagament disponible. L'usuari ha de fer efectiu el pagament mitjançant qualsevol de les modalitats ofertes.


Depenent de l'hotel i de l'anticipació en la reserva, les formes de pagament ofertes poden ser les següents:
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit: si accepta fer el pagament mitjançant targeta, ha de presentar la targeta en arribar a l'hotel. En cas de no mostrar la targeta, H10 HOTELS es reserva el dret de cancel•lar la reserva o bé sol•licitar el pagament de l'import total de l'estada en arribar a l'hotel.
 • Pagament amb una targeta de crèdit que no pertany als integrants de la reserva: en el cas d'un pagament amb targeta el titular de la qual no sigui qui gaudeix de l'estada, el titular ha d'aportar informació addicional a la requerida en el procés de compra. En cas que aquesta informació no sigui aportada correctament, s'ha de fer el pagament de l'import total de l'estada en arribar els hostes a l'hotel.
 • Pagament mitjançant Paypal: l'usuari, si així ho té contractat, pot abonar el preu de la reserva a través del seu compte de Paypal.
 • Pagament en destí: l'usuari pot fer el pagament a l'hotel en efectiu o amb targeta. En aquest cas, en finalitzar el procés de reserva, l'usuari ha d'introduir, com a garantia de la reserva, les dades de la seva targeta i, en cas de modificació o que l'usuari no es presenti a l'hotel, es carregaran les penalitzacions indicades al web segons la tarifa seleccionada. En cap cas es garanteix que el mitjà de pagament emprat per a la garantia inicial es pugui fer servir per al pagament en destí. Els pagaments en efectiu s'han de fer en la divisa de l'hotel. Els pagaments en efectiu han de respectar els límits màxims establerts en cada cas per la normativa aplicable.

6. Codi ètic d'H10 Hotels

Totes les empreses vinculades a H10 HOTELS exigeixen als seus clients i proveïdors el compliment del màxim estàndard ètic i professional, tant en l'àmbit intern com extern de les seves relacions comercials i mercantils.


De manera conseqüent, l'usuari declara conèixer el Codi ètic publicat al web i s'obliga a complir-lo i respectar-lo, comprometent-se a posar-lo en coneixement i a fer-lo complir i respectar per tots els seus acompanyants.

7. Ús correcte dels continguts del web per part de l'usuari

Per a més informació, pot consultar la nostra Nota legal.

8. Protecció de les dades personals dels usuaris per part d'H10 Hotels

Per a més informació, pot consultar la nostra Política de privacitat.

9. Dret de modificació de les condicions generals

H10 HOTELS es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals i informarà els usuaris de les modificacions efectuades a través de la pàgina web.

10. Principi de conservació

Si una o diverses de les clàusules incloses en aquestes condicions generals és declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, aquesta declaració afectarà només aquesta disposició o la part que hagi estat declarada així, substituint les condicions generals en tota la resta i tenint-se aquesta disposició, o la part que en resulti afectada, per no posada.

11. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. H10 HOTELS i l'usuari, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir respecte de la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, els pugui correspondre, a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


Aquest contracte constitueix l'expressió completa i íntegra de l'acord entre H10 HOTELS i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com a orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

Les nostres marques