Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, us assabentem de la següent informació:


CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., domiciliada al carrer Numància, 185-1a - 08034 BARCELONA, amb NIF B62116942, i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.136, Foli 1, Full B-201.867 Inscripció 1a, és la titular i encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web www.h10hotels.com (“Web”), al qual s'accedeix a través del domini www.h10hotels.com i els seus subdominis.


D'ara endavant, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. i totes les societats del seu grup empresarial seran denominades, conjuntament, com H10 HOTELS.


La utilització del portal Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per H10 HOTELS en el moment en què l'usuari accedeixi al Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir amb atenció aquest Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi fer servir el Web, ja que pot sofrir modificacions.

Contacta amb H10 Hotels

Carrer de Numància 185, 1ª planta

08034 Barcelona, España

+34 934 304 147

h10@h10hotels.com

Ver en google maps

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

- Per la informació del Web


H10 HOTELS fa els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts del Web. No obstant això, la informació i els serveis inclosos o disponibles a través del Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

La informació que apareix al Web és la vigent a la data de la seva darrera actualització. H10 HOTELS es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació del Web, podent limitar o no permetre l'accés a aquest.

H10 HOTELS es reserva la capacitat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients, podent fer ús de tal capacitat en qualsevol moment i sense avís previ.


Els continguts del Web tenen finalitat informativa sobre l'oferta de serveis i tarifes, segons es preveu en aquest Avís Legal i a la resta de textos legals d'aquest portal.


H10 HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al Web a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest Web qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui il•lícit o immoral, reservant-se el dret a exercir les accions legals que estimi oportunes per evitar aquesta mena de conductes.


- De la qualitat i disponibilitat del servei


H10 HOTELS refusa qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa, reconeixent l'usuari expressament que Internet no és inexpugnable.

H10 HOTELS no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el Web.


H10 HOTELS no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, suspensions temporals de l'electricitat o qualsevol altra mena d'interrupció del servei, ni de les conseqüències d'aquestes circumstàncies, en particular, dels danys per lucre cessant, dany emergent, pèrdues de negoci, pèrdua de software o hardware, pèrdua de dades, entre altres.


H10 HOTELS no garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servidor que el posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici de què H10 HOTELS realitzi els seus millors esforços per evitar aquesta mena d'incidents.


L'anterior exempció i/o limitació de responsabilitat s'entén sense perjudici del dret imperatiu aplicable i tret que hi hagi frau o negligència greu.


- Dels continguts enllaçats a través del Web


H10 HOTELS no es fa responsable dels continguts dels webs no propis o de tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços o hiperenllaços (“links”) des del Web, o de qualsevol contingut, activitat comercial, productes i serveis inclosos, posats a disposició per tercers a través d'aquells webs.


Qualsevol ús d'un enllaç o hiperenllaç o accés a un web no propi es fa per voluntat pròpia i a risc exclusiu de l'usuari. H10 HOTELS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè al Web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o l'accés, o de l'ús o mal ús d'un enllaç, tant quan es connecti al Web com quan accedeixi a la informació d'altres webs des del mateix portal Web.


L'anterior exempció i/o limitació de responsabilitat s'entén sense perjudici del dret imperatiu aplicable i tret que hi hagi frau o negligència greu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfiques, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció), així com fotografies, segments de vídeo, segments de so i altres materials que es trobin al Web, estan protegits per drets de propietat intel•lectual, titularitat d'H10 HOTELS.


Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total, dels elements als quals es fa referència a l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut de l'autorització expressa d'H10 HOTELS i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual d'H10 HOTELS.


L'usuari només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per H10 HOTELS. En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal•lat.


Excepte autorització expressa d'H10 HOTELS, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i cap altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”, www.h10hotels.com.


Els signes distintius (marques, noms comercials, logotips, símbols) d'H10 HOTELS estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'ells, excepte amb autorització expressa i escrita d'H10 HOTELS.

COMPRA EN LÍNIA SEGURA

La seguretat és una prioritat per a H10 HOTELS, per la qual cosa fem un màxim esforç per garantir que els nostres processos de transaccions siguin segurs i que la seva informació personal estigui protegida.


- No comparteixi la seva informació personal


H10 HOTELS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni qualsevol altra mena d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè, o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no contesti i comuniqui-ho immediatament a H10 HOTELS perquè puguem procedir a la investigació de l'incident.


Salvant l'anterior, si no ha finalitzat el procés de reserva en línia al Web, podem enviar-li un correu electrònic de recordatori per continuar amb la reserva. Confiem que aquest servei pugui ajudar-lo a continuar amb el procés sense haver de tornar a buscar l'allotjament o emplenar totes les dades de la reserva.


- Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de “spoofing” o “phishing”)


Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol•liciti informació personal o que el redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat d'H10 HOTELS o que li demani que pagui a través d'un mitjà diferent de l'autoritzat per H10 HOTELS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (“spoofing” o “phishing”) i s'haurà de considerar en tot cas com a fraudulent.


H10 HOTELS utilitza el domini "h10hotels.com” per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent (per exemple, h10hotels.security@hotmail.com), pot estar segur que és un correu fals.


Alguns correus electrònics que practiquen el “phishing” contenen enllaços a llocs web que fan servir la paraula "h10hotels” al seu URL, però el dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per damunt de l'enllaç, podrà veure l'URL associat, que probablement tindrà un format diferent de les enllaçades als llocs web autèntics d'H10 HOTELS.


Si, tot i això, vostè fa clic en un correu electrònic que practica “phishing” i és redirigit a una pàgina que s'assembla a "El meu compte" o a qualsevol que li sol•liciti verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la fraudulenta.


- Comuniqui els intents de “phishing”


Enviï un correu electrònic a la direcció h10@h10hotels.com i adjunti el correu electrònic que consideri fals. Facilitant-nos aquesta informació ens està ajudant a localitzar el seu origen.


Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenviï'l a h10@h10hotels.com i inclogui quanta més informació possible sobre aquest.


- Informació l'usuari comprador sobre la plataforma de resolució de litigis sobre e-commerce.


S'informa l'usuari comprador de productes o serveis a través del Web de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia. De conformitat amb l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i a la qual s'indica tota la informació necessària per a la resolució del litigi.


Sense perjudici d'altres possibles vies de resolució, els consumidors podran presentar les seves reclamacions a través d'aquesta plataforma de resolució de litigis en línia.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal està regit en tots i cada un dels seus extrems per la legislació espanyola.

Les nostres marques